Autentificare
Am uitat parola
Articole
Eliberarea din functia publica...
Complexitatea Programului de formare YPS constă în crearea unui corp de p...
Interviu cu Andras Szakal, pre...
reporter eurointegrator D-le Andras Szakal, de la venirea Dumneavoastră la ANFP...
PROCEDURA DE NUMIRE A MANAGERI...
PROCEDURA DE NUMIRE A MANAGERILOR PUBLICI   Legislaţia în vigoare ...
Organizarea Structurala a inst...
Structura organizatorică a unei instituţii publice din România reprezint...
Diferentieri intre mobilitate ...
Diferenţieri între mobilitate şi modificări ale raportului de serviciu ...
Interviul de evaluare a perfor...
În prezent nu există nici o autoritate sau instituţie publică care...
Pentru avansarea în treapta d...
Subiecte intalnite la concursu...
[Varianta 1] Varianta 1 1.  Prezentaţi care sunt actele emise de prefe...
Cel mai des intalnite intrebă...
[Varianta I] VARIANTA 11.Determinaţi categoriile de funcţii publice după niv...
Lege cadru privind salarizarea...
Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de sal...
Procedura Tribunalul Functiei Publice, 14 rezultate

Tribunalul Functiei Publice/Civil

02/04/2009

Tribunalul Civil/Funcţiei Publice (Civil Service Tribunal) a fost înfiintat în anul 2004 în urma adoptării Deciziei Consiliului nr. 2004/752/CE/Euratom de la 2 noiembrie 2004 pentru înfiinţarea Tribunalului funcţiei publice al Uniunii Europene /European Union Civil Service Tribunal = Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (OJL nr.333, p, 7 - 11).Acest contencios al serviciului public UE funcţionează pe lângă Tribunal...

vezi tot articolul

Decizia de instituire a Tribunalului Functiei Publice al Uniunii Europene

03/06/2009

din 2 noiembrie 2004 întrucât:(1) Articolul 225a din Tratatul CE și articolul 140b din Tratatul Euratom abilitează Consiliul să constituie camere jurisdicționale cu scopul de a audia și de a decide în primă instanță în anumite categorii de acțiuni, de a stabili normele cu privire la compunerea acestor camere jurisdicționale și întinderea competențelor care li se atribuie. (2) Constituirea unei jurisdicții specifice pentru contencio...

vezi tot articolul

Regulamentul de procedura al Tribunalului Functiei Publice a Uniunii Europene

03/06/2009

din 25 iulie 2007 întrucât:(1) Revine Tribunalului Funcției Publice sarcina de a elabora propriul regulament de procedură, cu acordul Curții de Justiție și cu aprobarea Consiliului care hotărăşte cu majoritate calificată. (2) Se impune adoptarea dispozițiilor referitoare la funcționarea Tribunalului Funcției Publice prevăzute de tratate, de Protocolul privind Statutul Curții de Justiție, de anexa I la acest statut și de Decizia 2004/752/CE, Eurat...

vezi tot articolul

Modificare a Regulamentului de procedura al Tribunalului Functiei Publice a Uniu...

03/06/2009

TRIBUNALUL FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE,având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 225a al cincilea paragraf, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 140b al cincilea paragraf,având în vedere Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Comunităților Europene, în special anexa I,având în v...

vezi tot articolul

Instructiuni pentru grefierul Tribunalului Functiei Publice a Uniunii Europene

03/06/2009

  din 19 septembrie 2007   TRIBUNALUL FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE,la propunerea președintelui Tribunalului,având în vedere Regulamentul de procedură adoptat la 25 iulie 2007, în special articolul 19 alineatul (4),STABILEȘTE URMĂTOARELE:INSTRUCȚIUNI PENTRU GREFIER Articolul 1Definirea unor termeni Denumirile adoptate la articolul 1 din regulamentul de procedură se aplică în mod corespunzător în prezentele instrucți...

vezi tot articolul
<<
1