Autentificare
Am uitat parola
Articole
Eliberarea din functia publica...
Complexitatea Programului de formare YPS constă în crearea unui corp de p...
Interviu cu Andras Szakal, pre...
reporter eurointegrator D-le Andras Szakal, de la venirea Dumneavoastră la ANFP...
PROCEDURA DE NUMIRE A MANAGERI...
PROCEDURA DE NUMIRE A MANAGERILOR PUBLICI   Legislaţia în vigoare ...
Organizarea Structurala a inst...
Structura organizatorică a unei instituţii publice din România reprezint...
Diferentieri intre mobilitate ...
Diferenţieri între mobilitate şi modificări ale raportului de serviciu ...
Interviul de evaluare a perfor...
În prezent nu există nici o autoritate sau instituţie publică care...
Pentru avansarea în treapta d...
Subiecte intalnite la concursu...
[Varianta 1] Varianta 1 1.  Prezentaţi care sunt actele emise de prefe...
Cel mai des intalnite intrebă...
[Varianta I] VARIANTA 11.Determinaţi categoriile de funcţii publice după niv...
Lege cadru privind salarizarea...
Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de sal...

Diferentieri intre mobilitate si modificari ale raportului de serviciu

Diferenţieri între mobilitate şi modificări ale raportului de serviciu

Când vorbim de stabilitate în funcţia publică, principiu stipulat de Statutul Funcţionarilor Publici, avem în vedere că aceasta nu poate avea caracterul unei stabilităţi absolute, deoarece pe parcursul activităţii funcţionarilor publici poate interveni noţiunea de mobilitate.


Astfel, se poate realiza mobilitatea în cadrul corpului functionarilor publici:
a) pentru eficientizarea activitatii autoritatilor si institutiilor publice;
b) in interes public;
c) in interesul functionarului public, pentru dezvoltarea carierei in functia publica.
Considerăm că ordinea celor trei deziderate semnifică totodată şi ponderea importanţei acestora în asigurarea mobilităţii.


Autoritatile si institutiile publice pot asigura instrumentele de dezvoltare a carierei prin mobilitate.
- dobândirea de noi cunoştiinţe şi abilităţi practice direct prin exercitarea unor atribuţii, realizarea unor sarcini (mutarea în cadrul altui compartiment)
- mai buna cunoaştere a diferitelor aspecte ale funcţiei publice, a activităţilor desfăşurate în diferitele compartimente, respectiv instituţii şi autorităţi centrale şi locale (mutarea în cadrul altui compartiment, delegarea, detaşarea, transferul)
- dobândirea unei vederi de ansamblu asupra activităţilor unei instituţii sau autorităţi publice, sau asupra unui domeniu de activitate(mutarea în cadrul altui compartiment, delegarea, detaşarea, transferul, exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice)
- dezvoltarea activităţilor de conducere ( exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice ) 


Mobilitatea funcţionarilor publici în sensul dezvoltării carierei se poate realiza şi în afara celor 5 forme de modificare a raporturilor de serviciu şi anume, prin faptul că functionarii publici de executie pot desfasura stagii de pregatire practica in alte autoritati si institutii publice relevante din punctul de vedere al specificului activitatii. 


Aceste perioade de stagiu pot fi organizate prin acorduri institutionale între autoritatile si institutiile publice si se desfasoara cu acordul functionarului public, pentru maxim 15 zile lucratoare anual, această perioadă fiind asimilată situaţiei delegării.


Observăm că numai funcţionarii publici de execuţie beneficiază de aceste forme de specializare/perfecţionare profesională, nu şi funcţionarii publici de conducere sau înalţii funcţionari publici şi de asemenea că desfăşurarea acestora poate avea loc la oricare dintre nivelele existente in cadrul sistemului administrativ ( centrale, teritoriale sau locale).


Totodată, mobilitatea functionarilor publici se realizează in vederea asigurarii protectiei functionarilor publici din sectoarele vulnerabile la coruptie, prin exercitarea periodica a unor atributii diferite ori prin utilizarea mutarii temporare in cadrul unui alt compartiment al autoritatii sau institutiei publice. 


Mobilitatea în interes public (mă refer aici la detaşare şi mutarea în cadrul altui compartiment) nu poate fi refuzată decât în cazul unor motive temeinice, sub sanctiunea eliberarii din functia publica. Acest tip de mobilitate se realizează cu avizul sau la solicitarea Agentiei Nationale a functionarilor publici.


Ca o derogare de la statutul special pe care îl au funcţionarii publici debutanţi, pe parcursul perioadei de stagiu, raportul de serviciu al acestora poate fi modificat prin transfer in interes public sau prin mutare in cadrul altui compartiment.


Analizând instituţia transferului în cadrul sistemului funcţiei publice, observăm că în cazul funcţionarilor publici de execuţie şi a celor de conducere, acesta poate avea loc şi pe o funcţie publică inferioară, la cererea funcţionarului public. În această situaţie transferul poate avea loc doar între instituţíi publice de acelaşi "nivel".


În cazul înalţilor funcţionari publici, mobilitatea în interesul funcţionarului public poate fi realizată doar la cererea scrisă şi motivată a înaltului funcţionar public, pentru dezvoltarea carierei în funcţia publică, într-o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici vacantă sau temporar vacantă, pentru care îndeplineşte condiţiile stabilite.


Observăm un vid legislativ în ceea ce priveşte solicitarea înaltului funcţionar public de a "trece" într-o funcţie publică inferioară. Se poate considera că pentru înalţii funcţionari publici, mobilitatea nu poate avea loc decat în cadrul acestei categorii, iar intrarea intr-una dintre celelalte categorii ( conducere, execuţie) ar fi posibilă doar prin recrutare.


De asemenea, legea nr. 188/1999, în art. 92 prevede ca modalitate de modificare a raporturilor de serviciu, exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante, dar nu şi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici. În această situaţie, exercitarea cu caracter temporar se face, prin mobilitate, de către un înalt funcţionar public. Doar în cazul în care în categoria înalţilor funcţionari publici nu există persoane care îndeplinesc condiţiile stabilite pentru ocuparea funcţiei publice, aceasta poate fi ocupată în condiţiile legii 188/1999. 


Prin tratarea în mod diferit a celor două situaţii apreciem că legiuitorul a vrut să sublinieze încă o dată diferenţa între statutul şi atribuţiile celor trei categorii de funcţionari publici, în sensul că înaltul funcţionar public poate îndeplini cu succes atribuţiile oricărei alte funcţii din aceeaşi categorie ca urmare a experienţei dobândite şi chiar şi a condiţiilor speciale de intrare în categoria înalţilor funcţionari publici.


Mobilitatea poate fi apreciata ca una dintre garantiile atingerii scopului pentru care a fost creat Statutul functionarilor publici, şi anume, asigurarea un serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial, în interesul cetatenilor, precum si al autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala.

 

 


Adauga comentariu

Trebuie sa fiti autentificat pentru a avea acces la aceasta functionalitate.
Daca nu sunteti membru al comunitatii noastre va puteti inregistra gratuit aici.