Autentificare
Am uitat parola
Articole
Eliberarea din functia publica...
Complexitatea Programului de formare YPS constă în crearea unui corp de p...
Interviu cu Andras Szakal, pre...
reporter eurointegrator D-le Andras Szakal, de la venirea Dumneavoastră la ANFP...
PROCEDURA DE NUMIRE A MANAGERI...
PROCEDURA DE NUMIRE A MANAGERILOR PUBLICI   Legislaţia în vigoare ...
Organizarea Structurala a inst...
Structura organizatorică a unei instituţii publice din România reprezint...
Diferentieri intre mobilitate ...
Diferenţieri între mobilitate şi modificări ale raportului de serviciu ...
Interviul de evaluare a perfor...
În prezent nu există nici o autoritate sau instituţie publică care...
Pentru avansarea în treapta d...
Subiecte intalnite la concursu...
[Varianta 1] Varianta 1 1.  Prezentaţi care sunt actele emise de prefe...
Cel mai des intalnite intrebă...
[Varianta I] VARIANTA 11.Determinaţi categoriile de funcţii publice după niv...
Lege cadru privind salarizarea...
Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de sal...

PROCEDURA DE NUMIRE A MANAGERILOR PUBLICI

PROCEDURA DE NUMIRE A MANAGERILOR PUBLICI

 

Legislaţia în vigoare referitoare la managerul public conferă acestuia un rol important în sprijinirea politicilor de reformă ale Guvernului României în ceea ce priveşte proiectarea, managementul şi implementarea, de la nivelurile strategice la cele operaţionale, a procedurilor şi activităţilor vizând accelerarea reformei administraţiei publice, integrarea în structurile Uniunii Europene, precum şi implementarea legislaţiei armonizate cu acquisul comunitar.

Pentru a putea acorda acest sprijin administraţiei publice Româneşti absolvenţii programelor specializate „Young Professional Scheme”- „Schema Tinerilor Profesionişti” ar trebui să fie plasaţi la nivelele strategice ale structurilor administraţiei publice centrale şi locale.

De aceea, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 (aprobată prin Legea nr. 135/2009) a introdus un model inovator de integrare a managerilor publici în sistemul administrativ românesc, care a încercat să înlocuiască sistemul rigid al plasării pe baza unui unic criteriu: clasamentul absolvenţilor.

Astfel, pornind de la procesul de recrutare a viitorilor manageri publici, în centrul întregului proces ar trebui să stea analiza nevoilor instituţionale privind angajarea unor specialişti în managementul public şi al gestionării fondurilor europene. Articolele 5, 15 şi 28 din actul normativ mai sus amintit permite autorităţilor publice să îşi construiască o politică de resurse umane care să integreze abilităţile şi cunoştinţele managerilor publici. Astfel, rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în acest proces este crucial şi această instituţie ar trebui să fie cea care declanşează întreaga procedură printr-o analiză anuală a acestor nevoi instituţionale, numărul necesar de participanţi la programele de formare, precum si profilurile acestora. Aceste elemente stau la baza constituirii planului de repartizare a managerilor publici, plan care se aprobă prin Hotărâre de Guvern, cu cel puţin 3 luni înainte de absolvire.

Dacă acest proces va demara pe baza analizei nevoilor instituţionale, plasarea managerilor publici va deveni o procedură simplă, transparentă şi eficientă, pe baza a trei criterii: profilurile managerilor publici identificate anterior de instituţiile publice (planul de repartizare), clasamentul realizat pe baza notelor finale obţinute de aceştia şi opţiunile absolvenţilor asupra posturilor vacante puse la dispoziţia Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către autorităţile publice (art. 15 alin. 3 din O.U.G. nr. 92/2008 modificată. şi completată). Aplicarea subsecventă şi în ordinea mai sus menţionată a acestor 3 criterii va conduce la plasarea fiecărui absolvent recrutat în program, pe o funcţie publică specifică de manager public asistent, într-o autoritate publică de la nivel central sau local.

La baza numirii pe o astfel de funcţie publică stă actul administrativ denumit „propunere de numire” transmis de către A.N.F.P. către instituţia angajatoare. Această propunere se transmite într-un termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică a clasamentului final atât instituţiei publice angajatoare cât şi managerului public astfel „plasat”. Acesta din urmă este obligat a se prezenta pentru a-şi lua în primire postul, în termen de 5 zile de la primirea propunerii de numire.

Neprezentarea din motive imputabile la instituţia angajatoare, în termenul prevăzut la art. 15 alin. (6) din O.U.G. 92/2008, atrage decăderea din dreptul de a fi numit în funcţia publica specifica de manager public în care a fost repartizat, constituind motiv imputabil de nerespectare a obligaţiilor asumate prin angajamentul semnat la intrarea în program. Prin urmare, cel puţin teoretic, se poate emite o nouă propunere de numire de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, dar refuzul de a se prezenta pentru angajare vă fi comunicat Ministerului Administraţiei şi Internelor – Direcţia juridică, care, potrivit art. 28 alin. (1) lit. „d” fin O.U.G. nr. 92/2008 modificată şi completată prin Legea 135/2009 are obligaţia de a urmări respectarea angajamentului asumat de către absolventul programului de specializare.

 

 

Milena-Oana Stancu – manager public A.N.F.P.

Lavinia Nemeş – manager public A.N.F.P.

 


Adauga comentariu

Trebuie sa fiti autentificat pentru a avea acces la aceasta functionalitate.
Daca nu sunteti membru al comunitatii noastre va puteti inregistra gratuit aici.